Hvad handler folkeafstemningen egentligt om?

Hvad handler folkeafstemningen egentligt om?

Afstemningen handler om to ting:
1) Skal Danmark tilslutte sig en fælles patentdomstol i EU?
2) Skal Danmark tilslutte sig enhedspatentet?

Vi stemmer dog kun om den første ting, om Danmarks forhold til EUs patentdomstol. Hvis vi tilslutter os den, så får vi også enhedspatentet da Danmark allerede har givet et betinget samtykke til enhedspatentet. Derfor er det bedst at anse som to sider af samme sag.
For at forstå hvad patentdomstolen drejer sig om, er vi nødt til først at forstå enhedspatentet.

Hvad er enhedspatentet?

Enhedspatentet er, at en virksomhed, uanset geografisk tilhørssted, kan tage et patent, der dækker i hele EU. Det gør det billigere for en virksomhed, der ellers skulle tage patenter i samtlige lande i EU for at være dækket.
Det lyder jo meget godt. Men i praksis er det ganske få danske virksomheder, der overhovedet bruger tid og penge på at tage patenter. Det er mere noget de store multinationale selvskaber gør sig i.
Udover at de store virksomheder tager patenter, så er der desværre også nogle virksomheder, der uretfærdigt udnytter fælles patenter i jagten på profit. Det er de såkaldte patenttrolde, som tager patenter bare for at true med retssager, ikke for at beskytte deres opfindelser.

I dagens Danmark acceptere vi ganske få europæiske patenter som værende gyldige, faktisk kun omkring 10%. Det gør at sammen med enhedspatentet vil der med et komme titusindvis af nye patenter til landet, som de små og mellemstore virksomheder skal til at forstå, så de kan navigere uden om det. Det er yderst bureaukratisk og koster både tid og penge.

Hvad er EUs patentdomstolen?

EUs patentdomstol er en samlet domstol for alle retssager angående enhedspatentet.
Aftalen om EUs patentdomstol er faktisk ikke en EU aftale, men en aftale mellem et flertal af regeringerne i EU, et såkaldt “forstærket samarbejde”. Vi skal stemme om patentdomstolen, fordi den flytter magt fra de danske domstole til en mellemstatslig myndighed, og vores grundlov siger, at det kun er tilladt hvis befolkningen godkender det ved en folkeafstemning.

Domstolen kommer til at have afdelinger i Paris, London og München, og med appel mulighed i Luxemburg. Al oplæring af dommerne kommer til at finde sted i Budapest. Domstolen kommer kun til at arbejde på tre sprog, nemlig engelsk, fransk og tysk.< br> Som modspil til dette har den danske regering med SF, V, K, og LA indgået en aftale om, at Danmark skal have en lokal afdeling af patentdomstolen – det er der bare ingen andre i EU, der er interesseret i, og da Danmark ikke er alene om at træffe det valg, er det derfor højest urealistisk at den aftale kan blive realiseret.

Hvad sker der hvis vi stemmer nej?

Enhedspatentet og EUs patentdomstol vil stadig blive oprettet, det vil bare ikke gælde i Danmark. Det vil sige at danske virksomheder stadig kan tage et enhedspatent, der er gyldigt i alle de deltagende EU-lande. Så virksomhederne sparer stadig penge hvis de ønsker at tage patent i flere EU-lande. Det betyder også at de danske virksomheder slipper for at blive sagsøgt for krænkelse af et enhedspatent, der ikke er gældende i Danmark, og derved kan spare endnu flere penge.
Desuden, hvis vi fortryder vores nej, kan vi altid senere tilslutte os enhedspatentet og patentdomstolen.

Hvorfor får vi ikke lov til at stemme om enhedspatentet?

Enhedspatentet er ikke en afgivelse af suverænitet og derfor er der intet krav om en folkeafstemning omkring det. Det er dog en direkte effekt af afstemningen om patentdomstolen og derfor stadig et interessant emne.